דודי צור מרצה בתחום מוצרים פנסיונים

מתכנן פיננסי

ייעוץ בעזיבות עבודה , פרישה וניתוח תיקים פנסיונים