ועידת ישראל השלישית לתכנון פרישה 13-14 במאי 2015

   "ניהול וחשיפה לסיכוני פרישה – הדרך לעתיד בטוח"

אורח כבוד: ברי הורנר CFP,מנכ"ל של Paradigm Norton 

ברי הורנר

שאלת הפרישה מאיימת על מדינות ועובדים בכל הגילאים בכל העולם, אך מרבית המדינות לא ערוכות, לאחד האתגרים הגדולים של המאה ה-21. מסקנה זו עולה מדו"חות שהפיקו לאחרונה צוותי חשיבה מהמרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים בוושינגטון.

בישראל, נושא הפרישה הנו אחד הנושאים המרכזיים איתו מתמודדת החברה הישראלית כיום. בשונה מבעיות אחרות, שמצויות על הפרק, נושא הפרישה הוא נושא רחב וכולל בתוכו מספר בעיות הקשורות האחת לשנייה ושעשויות לגרום למפולת חברתית וכלכלית, המאיימת על המרקם החברתי ואיתנותה הכלכלית של מדינת ישראל.

מחקר בינלאומי בנושא פרישה, שבוצעה ע"י חברת המחקרים הבינלאומית הנודעת Gallup התברר שהדאגה מספר אחד בקרב בציבור בעולם היא שלא יהיה להם מספיק כסף בעת הפרישה לחיות את החיים שהיו רוצים לחיות.

ככל הנראה שיש בסיס לדאגה כאן בארץ מכוון שלפי נתונים שפורסמו לאחרונה ע"י בנק ישראל שיעור התחלופה (היחס בין רמת החיים של משפחות לפני ואחרי פרישה) מגיע לפחות מ 40%.

כאשר אנו מבצעים אנאליזה על שאלת הביטחון והעתיד של אזרחי ישראל בפרישה, בעולם שהם אחראים על גורלם, הנושא מורכב וכולל מספר רב של פראמטרים לרבות:

  1. סיכוייי המשך התעסוקה בגיל לקראת פרישה.
  2. שחיקה בביטוח לאומי, פנסיות תקציביות וכיסוי ביטוח סיעודי מדינתי.
  3. רמת החיסכון הפרטי בציבור.
  4. רמת החיסכון המנדטורי במקומות עבודה.
  5. שאלת האיך יוצרים תזרים מזומנים בר קיימה ממקורות רבים בפרישה.
  6. בעלות על בית.
  7. תמיכה ממשפחה
  8. ניהול סיכונים ראוי למשפחות לקראת פרישה ובפרישה

לתוכנית הכנס

למצגות הכנס

לתמונות הכנס

מיטב דש MenoraMivtachim-CMYK סמארט פנסיה לוגו בנפיט לוגו בית השקעות בנק הפועלים בני הפנר fnz NFP_Logo_RGB הפניקסהכשרהexykxuifmgsigma stm אנגלו סכסון