תכני הלימוד בקורס תכנון פיננסי

 מבוא לתכנון פיננסי, תהליכים, נהלים ואתיקה מקצועית 

 • תכנון פיננסי הוליסטי – מהו
 • דרישות מהמתכנן במערכת יחסיו עם הלקוח.
 • הבנת המשמעויות של ניהול מערכות יחסים עם לקוח ועבודה עם "קבלני משנה".
 • הבנה  ויישום בפועל של ערכים אתיים, סטנדרטים של עבודה וחוקי התנהגות מקובלים בפעילותו של מתכנן פיננסי הוליסטי.
 • איסוף מידע והבנת צרכי הלקוח.
 • הבנת ההבדל בין צרכים לרצונות.
 • קביעת סדרי עדיפויות בין צרכים ורצונות הלקוח.
 • הבנת התנהגות הלקוח בכניסה ויציאה משווקים פיננסים וההשלכות על עתידו.
 • הבנה ההשפעה של אנליזה על השקעה בשווקים פיננסים, והקשר ליעדי החיים של הלקוח.
 • הבנת צרכי הלקוח, הפתרונות הקיימים לצרכים אלו, והקשר להכנת תכנית פיננסית.
 • הבנת הגישות השונות לחשיפה לסיכון.
 • הגישות השונות של לקוח לחשיפה לסיכון.
 • הבנת הדרך לביצוע ההמלצות.
 • איתור צרכים ופתרונות אפשריים בתכנית פיננסית מלאה.
 • תהליך המעקב והשליטה בתוצר הסופי של הלקוח.
 • יכולת להגדיר את תהליך עריכת תכנית לתכנון פיננסי.
 • הפגנת יכולת להגדיר את מרחב מערכות היחסים עם הלקוח.
 • היכולת להחיל את כללי האתיקה והסטנדרטים המקצועיים על ההתנהגות העסקית של יחידים.
 • יכולת להבדיל בין התוצאה שמפרידה בין התנהגויות אתיות לבין התנהגות שמונעת על ידי רגולציה.

מוצרים פנסיונים

  •  הגורמים והמגמות בשוק הקמעונאי הרלבנטיים להגנה פיננסית.
  • חוק המספרים הגדולים.
  • יכולת להסביר את חשיבות מדע האקטואריה, מטרות המדע ותפקיד האקטואר.
  • הבנת הצורך בתכנון הגנה פיננסית ותחומיה. המקורות העיקריים להגנה זו.
  •  ההבדלים בין קצבה ואנונה, בין רכישת זכויות ובין ירושה.
  •  יישום כיסוי ביטוחי המבוסס על צורך בביטוח חיים ופנסיה להגנה פיננסית.
  • הבנת התפקיד והמגבלות של גמלא ממשלתית ופתרונות הממומנים על ידי המדינה והרשות המקומית להגנה פיננסית.
  •  סוגי הפנסיה במדינת ישראל ואירועים באבולוציה של התעשייה המשפיעים על המוצרים. הבנת סוגי גידור סיכוני אריכות ימים בארץ ובעולם.
  • מהותו של מדד אריכות ימים.
  •  של החלופה בין ירושה לבין קצבה מובטחת .
  •  טווח  המבנה והיישום של פוליסות מבוססות ביטוח חיים ופנסיה לצורך מענה על צורכי ההגנה הפיננסית.
  •  הטווח, המבנה והיישום של ביטוח הגנה על הכנסה, קצבה, ואופציות לצורך עמידה בצורכי ההגנה הפיננסית.
  • מוטבים השלכותיהם על התכנית הכלכלית.
  • ביצוע אנליזה על האלטרנטיבות בתכנית העסקית.
  • הבנת החשיבות בהגנה על רכוש בתכנית הפיננסית.
  • ביטוח לאומי.

השקעות והקצאת נכסים

 • ביצוע והכנת תכנית הגנה פיננסית ללקוח.
 • איסוף מידע רלוונטי להבנת כל נכסי השקעות הלקוח.
 • יכולת ניתוח המאפיינים, הסיכונים, ההתנהגות והמתאם של סוגי הנכסים.
 • הבנת מטרות ההשקעה של הלקוח.
 • יכולת תרגום  מטרות הלקוח להשגת תשואה רצויה.
 • פרופיל הסיכון והתאמתו  לתשואה הרצויה.
 • הבנת הקצאת נכסים קיימת של הלקוח.
 • הבנת הצרכים / התחייבויות  הלקוח.
 • יכולת תרגום יעדי הלקוח לתשואות מטרה.
 • ניהול השקעות – גישות ותיאוריות מרכזיות.
 • סוגי קבוצות הנכסים והתנהגותם.
 • ההשלכות שברכישה ומכירה של נכס פיננסי.
 • כל קבוצות הנכסים הפיננסים – יתרונות, חסרונות וחשיפה לסיכונים.
 • הבנת הסביבה המקרו -כלכלית והשפעתה על סוגי הנכסים.
 •  יתרונות וחסרונות של תיאוריות ההשקעה העיקריות.
 •  הבנה ויישום  עקרונות "ערך הזמן" של הכסף מח"מ.
 •  ניתוח ואפיון השפעת סוגי הסיכונים העיקריים על ביצועי ההשקעה.
 •  ניתוח המאפיינים, הסיכונים, ההתנהגויות ושיקולי המס הרלוונטיים על מוצרי השקעה.
 • הבנת חשיפת הלקוח לסיכון.
 • השוואה בין אלטרנטיבות השקעה לכל יעד פיננסי. בחינת סך החשיפה לסיכון שנוצר עקב פיזור סיכונים.
 •  קביעת סדרי עדיפויות בחשיפה לסיכון ובהשקעות.
 • תזרימי מזומנים הנובעים מאסטרטגיות והחלטות השקעה שונות.
 • ביצוע תהליך של ייעוץ להשקעות.
 • יישום תהליך ייעוץ להשקעות והרכב קבוצות נכסים לתיק נכסים התואם את תשואת מטרת הלקוח.
 • ביצוע אנליזה על תיק הנכסים.
 • בצוע אופטימיזציה של אסטרטגיות טרם מתן המלצות.

ניהול סיכונים

Utility Theory – מודל בסיסי לניהול סיכונים, הכולל: ביטוח הגדרת פרופיל סיכון ללקוח, הקדמה לתהליכי ניהול סיכונים, ניתוח סביבה בתוך המשפחה ומחוצה לה, הערכת סיכונים,

ארבעה סוגי תגובות לסיכונים – יתרונות וחסרונות: בקרת סיכונים, בחירת ספקים, ניתוח תרחישים ובדיקות לחץ (דוגמאות מסוגים שונים של סיכונים)

 •  תרגול תהליך ניהול סיכונים דרך CASE STUDY.
 •  המתכנן הפיננסי כמנהל סיכונים אישי/משפחתי.
 •  ניטור ופיקוח.
 •  תפקיד  הביטוח בניהול סיכונים.
 •  מדידה של סיכונים.
 •  מיפוי סיכונים.
 •  קביעת יעדים לניהול סיכונים.
 •  מודל הון אנושי ומחזור החיים.
 •  חוק המספרים הגדולים – מתי הוא רלוונטי?
 •  פסיכולוגיה של סיכונים וקבלת החלטות.

מיסוי כללי, פנסיוני ופרישה

 • מערכת המיסוי בישראל ומערכות מס בינלאומיות.
 • חוקי המס הרלוונטיים לעולם הפיננסי – פנסיוני בארץ ובעולם.
 • איסוף מידע מהלקוח להבנת מציאות המס שלו.
 • זיהוי והבנה של מס על מוצרים ופלטפורמות.
 • זיהו דחיות מס נוכחיות ועתידיות.
 • זיהוי צדדים רלוונטיים למציאות המס של הנישום.
 • זיהוי הגישה של הלקוח למס.
 • ביצוע אנליזה על אלטרנטיבות לשימוש במקלטי מס.
 • השוואת אלטרנטיבות לדחיית מס.
 • בניית אסטרטגיית מס במבנים שונים.
 • ייצור אלטרנטיבות בתכנון מס.
 • ביצוע אנליזה על מס על השקעות ליחידים ולקרנות.
 • ביצוע אנליזה על תפקיד המס בתעשיית הפיננסים ליחידים ולקרנות.
 • סקירה של כל מסמכי המס.
 • התייחסות והבנת הפוטנציאל של אסטרטגיות מס ומבנים (סטרקצ'רים).
 • הגדרת ההשפעה בכסף על אלטרנטיבות של אסטרטגיות מס.
 • דחיית מס.
 • הבנה של אסטרטגיות מיסוי וסטרקצ'רים  בארץ ובחו"ל.
 • יכולת ניתוח המיסוי בהשקעות לפרטיים ובקרנות.
 • אסטרטגיית תכנון מס
 • ביצוע אופטימיזציה על אסטרטגיית מס טרם המלצות.
 •  יישום הידע בתחום המיסוי בתכנית פיננסית כוללת.

תכנון פרישה

   • שאלון הנמקה ופרופיל סיכון.
   • איסוף מידע על מקורות הכנסה בפרישה.
   • איסוף מסמכים משפטיים שישפיעו על תכנון הפרישה.
   • איסוף מידע על הוצאות בפרישה.
   • הגדרת גישת הלקוח לפרישה.
   •  יכולת ביצוע תחזיות והקצאת נכסים.
   • הגדרת יעדי הלקוח והתאמתם לתכנית אופרטיבית.
   • החובה לוודא שהלקוח מבין וחש בנוח בהקשר להנחות התכנית.
   • הכנת אלטרנטיבות ללקוח.
   • בחירת פתרונות.
   • הבנת מהות התחייבויות הלקוח וניתוח חובותיו.
   • הבנת ההשפעות הפוליטיות, הכלכליות והחברתיות על התכנון הפנסיוני.
   • יישום מדיניות המיסוי בתכנון פנסיוני.
   •  השפעת תכנית המס על התכנית הפיננסית.
   • בדיקת הראליות של יעדי הלקוח.
   • הבנת והצגת ההיבטים הרלוונטיים של חוק הפנסיות והסדרת התכנון הפנסיוני, והשפעתו על תכנית הפרישה של הלקוח.
   • הבנת המבנה, ההקשר והיישום של תכניות ממשלתיות לתכנון פנסיה אישית ומכשירי צבירה ותשלום.
   • הוכחת הבנה על המבנה, המאפיינים והיישום של תכניות צבירת זכויות (DB) לתכנון הפנסיה האישית.
   • ניתוח טווח האופציות של תכנית צבירה (DC) בהקשר של תכנון פנסיה אישית.
   • שילוב הגנה פיננסית בתכנון פרישה. ניתוח תרחישים.
   • ביצוע אנליזה על האופציות והגורמים השונים בבחינת אלטרנטיבות משיכה מתוכניות צבירה ופלטפורמות אחרות.
   • זיהוי ניגודי דרישות על תזרים המזומנים.
   • הערכת המטרות והיעדים בתכנון פרישה, לרבות אלטרנטיבות השקעה.
   • חיזוי ערך נטו במקרה מוות.
   • שקלול ההגבלות בהצלחה להשגת מטרות חיים של הלקוח.
   • הבנה בתחומי ירושה ועיזבון. משמעויות העברת נכסים מדור לדור.
   • שקלול אסטרטגיות לתכנון עיזבון.
   • שקלול חבויות מס והוצאות אחרות לאחר מוות.
   • הכנת אלטרנטיבות לאסטרטגיות לפרישה.
   • ביצוע אופטימיזציה על האסטרטגיות ויישום המלצות.
   • השוואת יתרונות וחסרונות של כל אסטרטגיית פרישה.
   • הבנת הצעדים לביצוע תכנית פרישה.

  כלים ומיומנויות לניהול תקציב משפחתי

 • יכולת לצייר את המאפיינים הכלכליים של המשפחה בישראל.
 • המחזור הכלכלי של משפחה בישראל.
 • בעיות כלכליות אופייניות למשפחה בישראל.
 • בניית תקציב משפחתי: הכנסות והוצאות, נכסים והתחייבויות, תזרים מזומנים.
 •  הרצון והצורך של המשפחה לחסוך לעתיד.
 • בחינת החלטות הלקוח בכל הקשור להוצאת כספים.
 • הגדרת אי רציונליות וסובייקטיביות בקבלת החלטות כלכליות – מאפייני תקופה ומאפיינים של משפחות בישראל.
 • מודלים לניהול כלכלת המשפחה ופתרון דילמות בניהול משותף.
 • הכנת תזרים מזומנים למשפחה.
 • הגדרת גישת הלקוח לחשיפה לסיכון.
 • השוואה של אשראי שוטף, אשראי לטווח בינוני, אשראי לטווח רחוק – צרכים, שימושים, מקורות ועלויות.
 • הגדרת אשראי בנקאי, אשראי חוץ בנקאי, אשראי קמעונאי.
 • שיטות אשראי – תשלומים, כרטיסי אשראי, אוברדראפט, הלוואות,  משכנתאות ועוד.
 • הגדרת שימושים לאשראי ככלי ניהולי: צריכה, צמיחה, בלתי מתוכנן, שוטף.
 • הצגת האשראי בראי המשפחה לאורך כל חייה תוך התייחסות לדילמות כלכליות שונות.
 • אלטרנטיבות שונות למימון.
 • בניית תקציב משפחתי.
 • הגדרה והשוואה של שוק המשכנתאות בישראל .
 • בניית אלטרנטיבות מימון למשפחה.
 • בניית אסטרטגיות לניהול פיננסי.
 • הערכת יתרונות וחסרונות של מכלול ההמלצות לאסטרטגיו של ניהול פיננסי.
 • אופטימיזציה של ההמלצות טרם מתן המלצה לניהול פיננסי.
 • הגדרת סדרי עדיפויות וסדר אירועים.
 • חלופות ישימות ופתרונות מימונים.

יחידה מעשית – בניית תוכנית פיננסית כוללת ללקוחות

   • הגדרת המטרות העיקריות והאסטרטגיות לתכנון פיננסי.
   • הגדרת היתרונות של הכנת תכנית פיננסית כוללת.
   • הצגת יכולת לבניית תכנית פיננסית מלאה.
   • הצגת תהליך של הכנת תכנית פיננסית מלאה ללקוח ומתודה בינלאומית.
   • בניית והגדרת מערכת יחסים עם הלקוח .
   • הצגת ריאיון עם הלקוח ואיסוף מידע רך ומידע קשה.
   • הגדרת מטרות ואסטרטגיות מרכזיות בהכנת תכנית פיננסית מלאה ללקוח.
   • קביעת סדרי עדיפויות של צרכי ורצונות הלקוח.
   • הבחנת ואיתור של  לחצים על מערכות פנסיוניות ושל מגמות ושינויים במדיניות מיסוי והפרקטיקה החלה על הסדרי תכנון פיננסי.
   • הגדרת הקצאת נכסים היכולה להשפיע על משיכות וקצבאות של לקוחות.
   • הצגה כיצד לבחור סוג מנהל, סוג ניהול, והפלטפורמה .
   • הבנת החוקים הקשורים לתכנון פנסיה במקרה של גירושין.
   • בניית אלטרנטיבות של קבוצות נכסים הניתנים לשימוש בתכנון הפיננסי: נדל"ן וכדומה.
   • בניית תכנית נכסים והתחייבויות בתכנון פיננסי – פנסיוני.
   • הצגת יכולת לבצע אנליזה על המציאות הכלכלית של הלקוח, אופן בחירת פתרונות,  מוצרים שהלקוח זקוק להם והגישה לנכסים קיימים.
   • הגדרת יעדי מעבר עושר אל הדור הבא והכללתם בתכנית הפיננסית.
   • ביצוע אנליזה על המציאות הקיימת אצל הלקוח ומוצרים התואמים את צרכיו, תוך התייחסות לנכסים קיימים.
   • הכנת תכנית פיננסית פנסיונית מלאה ללקוח.

יישום יחידות הלימוד   באמצעות תוכנת האקסל ובניית כלי עבודה יישומי עבור המתכנן

 • כל יחידת לימוד מסתיימת בשיעור מעשי בו מתרגלים את הנלמד ביחידה באמצעות תוכנת האקסל .

להלן פירוט התכנים  

 • יחידה –   מבוא לתכנון פיננסי – נתוני לקוח, שאלונים, נתוני מקרו, תהליכי הקמה, מטרות.
 • יחידה –   השקעות והקצאת נכסים – שערוכים, ניתוח סדרות, השקעות ומפת סיכונים.
 • יחידה –   מיסוי כללי ופנסיוני – העשרת תזרים בחישובי מס, יצירת פלט שיווקי.
 • יחידה –   מוצרים פנסיונים – שערוכי ביטוח,  חישובי ריסק וסימולציות בסיסיות.
 • יחידה –   תכנון פרישה   – בניית תזרים והמרת דליים לתזרים.
 • יחידה –   ניהול כלכלת המשפחה – הלימוד ייעשה באמצעות תוכנה לבנייה ושיקוף של תקציב המשפחה.
 • יחידה –   יחידה מעשית – יישום היחידה ובניית התכנית הפיננסית  ייעשה באמצעות כלי העבודה שיבנה כל תלמיד על גבי תוכנת האקסל.