עו"ד יניב גל, מרצה בתחום הפנסיוני

  • התמחות בדיני ביטוח ורגולציה, כולל מיקוד בתחום הפנסיה.
  • בוגר תואר ראשון במשפטים מביה"ס 'רדזינר' במרכז הבינתחומי, וכן תואר ראשון במנהל עסקים (IT).
  • בין המאמרים שפרסם: הפרשות פנסיוניות לעובדים זרים, כל עתיד, מאי 2013; חסכון על תנאי, עדיף ביטוח, אפריל 2013; Patent Law in the Antitrust Scope: Between Social Advancement and Competition Impingement, 11 Marshall Rev. Intell. Prop. L. 367, January 2012; תקנות ניוד כספים – המצב המשפטי, עדיף ביטוח, ינואר 2011; חוק הייעוץ הפנסיוני אינו נותן מענה הולם למבקשים ייעוץ, עדיף ביטוח, דצמבר 2010; 'אוטומטי' אך דורש אישור, עדיף ביטוח, נובמבר 2010.
  • תפקיד אחרון, עו"ד בכיר במשרד ג'ון גבע, אחראי על ייצוגים במו"מ מורכבים, תכנון ועריכת צוואות, רגולציה וייצוג בפני הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, ועריכת חוות דעת וייעוץ שוטף לגורמים בשוק הביטוח והפנסיה.