קורס בניית מערכת יחסי אמון ארוכת טווח עם לקוחות

כללי

האיגוד הבינלאומי לחינוך ותכנון פיננסי –  FPSB  יצא בתכנית לימודים בינלאומית המיועדת למתכננים פיננסיים ולמי שבדרכו להסמכה כמתכנן פיננסי. תכנית הלימודים מעניקה כלים לפיתוח מערכות יחסים טובות וארוכות טווח עם לקוחותיהם, תוך התבססות על אמון הדדי.

התכנית מועברת בכל רחבי העולם ונקראת: Engaging Clients for Life.

הקורס עוסק בהיבטים האנושיים של תהליך התכנון הפיננסי, שלעיתים קרובות מזמנים מצבים בלתי צפויים וכן בקושי הגלום במקצוע תכנון פיננסי בכל הקשור לבניית יחסי אמון עם לקוחות. הקורס  מקנה כלים ומיומנויות בתקשורת בינאישית, על שלל היבטיה בכלל, ובמיומנויות בניית אמון בפרט.

משמעות הקורס  Engaging Clients for Life  היא לגלות  אמפתיה כלפי הלקוח – להרגיש ולחוש אותו לכל אורך תהליך התכנון הפיננסי.

הקורס מובנה כך שאנו מחקים מציאות אמיתית של תקשורת עם לקוחות באמצעות פורמט של חקר מקרים – case study.

נושאי הקורס:

 1. תקשורת בינאישית: יצירת תחושה אצל הלקוח שמדובר בנושא חשוב, והכרה שהמתכנן הוא האדם הנכון לעסוק בנושא.
 2. קשב: ליצור מציאות שבה הלקוח מאמין שהמתכנן מבין אותו.
 3. מסגרת: הלקוח מקבל הבהרות על האירועים הרבים המרכיבים את מציאות חייו.
 4. חזון: הלקוח נוכח לדעת מהן מטרות חייו האמתיות, מבין את המשמעות של יעד אישי, ויודע מתי ישיגו.
 5. מחויבות: הלקוח מבין באופן רציונלי ואמוציונלי מה המשמעות של השגת יעדיו, ושהמתכנן הפיננסי הוא חשוב ביישום ומעקב אחרי האסטרטגיה הנבנית במיוחד עבורו.

מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא לעזור למשתתפים ליצור מיומנות ביצירת מערכות יחסים של אמון בקרב הלקוחות באמצעות:

 • יישום של תקשורת משופרת ומיומנויות של תקשורת עם לקוחות.
 • שימת האינטרסים של הלקוחות בקדימות.
 • הצגת יכולות מקצועיות, מהימנות ואמינות.

קהל יעד:

 • מתכננים פיננסים פעילים או בדרך.
 • עובדי חברות "תכנון פיננסי"
 • חונכים שהם בעלי משרדי "תכנון פיננסי"

התנהלות הקורס

 • המשתתפים עובדים בצוותים כך שכל וצוות יישאר קבוע מהלך כל הקורס, ויעבוד במשותף במטרה להשיג יעד משותף:
 • בנוסף לעבודה בצוותים, המשתתפים יידרשו להתמודד עם כמות גדולה ביותר של מידע ותוכן. אחרי כל מבנה של חקר מקרה, החונכים בצוותים יעבדו ביחד על מנת לעזור למשתתפים להבין את תהליך גילוי  הפרטים הקטנים, ולהבין איך לאזן בין מידע כמותי ואיכותי.

הקורס Engaging Clients for Life יעניק למשתתפים ויציג בפניהם יכולות משופרות ב:

 1. תקשורת: ליצור תחושה אצל הלקוח שמדובר בנשוא ששווה לדבר עליו, והכרה שהמתכנן הוא האדם הנכון לעסוק בנושא.
 2. קשב: ליצור מציאות שבה הלקוח מאמין שהמתכנן מבין אותו.
 3. מסגרת: הלקוח מקבל הבהרות על אירועים הרבים שקיימים במציאות שלהם.
 4. חזון: הלקוח "רואה" את המטרות החיים האמתיות שלו, מבין מה המשמעות של יעד אישי, ויודע מתי הוא ישיג אותו
 5. מחוייבות: הלקוח מבין באופן רציונלי ואמוציונלי מה המשמעות של השגת ומימוש החזון ושהמתכנן הפיננסי הוא חשוב ביישום ומעקב אחרי האסטרטגיה.

האלמנט היחיד שחסר בתכנית הלימודים זה אתם! בלי מנטורים ומדריכים מוסמכים התכנית Engaging Clients for Life לא תעבוד. אנו מזמינים אתכם להיות שותפים של FPSB  ו- ICEFP ולעזור למתכננים פיננסים לצמוח באופן אישי ומקצועי. קורס זה הוא קורס גלובלי, כך שאתם מצטרפים למדריכים דומים לכם ברחבי העולם.

מסיימי  הקורס יוסמכו  ע"י הארגון הבינלאומי FPSB להיות מאמנים ומנטונים של הקורס הבינלאומי Engaging Clients for life . רק מוסמכים יורשו ע"י המכללה לתכנון וחינוך פיננסי והארגון הבינלאומי להעביר את הקורס.

משך הקורס: שלושה ימים

מיקום הקורס: יפורסם בהמשך (הקורס מתנהל בתנאי פנימייה)

עלויות הקורס: יפורסמו בהמשך.

הקורס מקנה 21 נקודות CPD