קורס ניהול סיכונים משפחתיים

תיאור הקורס:

ניהול סיכונים הוא אומנות השימוש בלקחי העבר למניעת מחדלים כלכליים ואחרים בהווה ובעתיד, כמו גם ניצול הזדמנויות פיננסיות. הקורס מקנה מיומנויות בניהול סיכונים משפחתיים, בעקרונות השימוש בתורת ניהול  סיכונים, ובשימוש בכלים מעשיים לניהול סיכונים וקבלת החלטות.

נושאי הקורס:

 • הגדרת סיכונים
 • פסיכולוגיה של סיכונים
 • פרופיל סיכונים ותיאבון לסיכון
 • תהליכי ניהול סיכונים
 • סיכוני חיים ובריאות
 • מדידת סיכונים
 • בדיקות רגישות ומבחני לחץ
 • ניתוח סיכונים במכשירי השקעות
 • ניתוח סיכונים כלכליים
 • ניתוח סיכונים ביטוחיים
 • ניתוח סיכונים אחרים (רכוש, חבויות גירושיו ועוד)
 • סיכוני השקעות וכלכלה

משך הלימודים:

12 מפגשים בני 4 שעות כ"א. סה"כ 48 שעות לימוד.+ מפגש המיועד לבחינה מסכמת. סה"כ 13 מפגשים

פירוט תכני לימוד:

 • חלק א' – סקירת תורת ניהול סיכונים  בדגש על הסוגיות השונות בתהליך תכנון פיננסי.  מטרת חלק זה היא ללמוד כיצד לגשת לסיכונים בצורה מקצועית, תוך התייחסות למגוון תחומים: כלכלה, מימון, סטטיסטיקה, אקטואריה ופסיכולוגיה.
  • התלמידים ייחשפו לנתונים רלוונטיים ומקורות מידע מעשירים.
  • יחולקו כלי עזר כגון: מחשבונים, שאלונים, דיאגרמות להבנת תהליך ניהול הסיכונים.
 • חלק ב' פרקטיקה – תרגול תכנון פיננסי וניהול סיכונים תוך התייחסות לאירועים והחלטות אופייניות למהלך החיים. הפרקטיקה נשענת על התאוריה שנלמדה בחלק א'. מטרת היחידה היא הקניית מתודה לניתוח סיכונים והחלטות.

קהל יעד:  מתכננים פיננסיים,יועצים פנסיוניים, מנהלים ומפקחים בחברות וסוכנויות ביטוח, מנהלים מקצועיים במוסדות פיננסיים.

מיקום: תל אביב.

עלות: 5,500 ש"ח + מע"מ.  ניתן להסדיר את התשלום באמצעות בלנדר הלוואות.

עלות הקורס לחברי איגוד המתכננים הפיננסים : 5,000 ש"ח + מע"מ

להרשמה

תכנית הקורס

לבעלי הסמכת CFP – הקורס מקנה 21 נקודות CPD