Seminar Fatca January 27, 2015

סמינר על FATCA ו PFIC – הזדמנות עסקית למתכנן הפיננסי 

27.01.2015

אנו רוצים להודות לכם על השתתפותכם בסמינר חוק הFATCA.

זהו סמינר ראשון מבין סמינרים נוספים שאנו מתכוונים לקיים עבורכם בשנה הקרובה , שיעסקו בנושאים מקצועיים חשובים, אשר  יעניקו ערך רב לכם וללקוחותיכם.

אנו בטוחים כי הכלים שרכשתם והידע שקיבלתם במסגרת הסמינר, יסייע לכם רבות במתן פתרונות נכונים ללקוחותיכם המחזיקים באזרחיות אמריקאית.

מקווים לראותכם בסמינרים ובכנסים הבאים שלנו.

קצת על חוק PFIC ו FATCA

 למצגות של המרצים שהרצו בסמינר:

להבה – השקעות מכוונות יעדי חיים ללקוחות אמריקאים

EY – השלכות מס בישראל ובארה"ב ינואר 2015

USEP – Presentation v25Jan15

Montreux – portfolio presentation

fatca