הבהרה כללית – Disclaimer

** ® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ , CFP ו – image003    הם סימנים מסחריים מחוץ לארה”ב על ידי מועצת התקנים הפיננסיים. “המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי”  אינה מתירה לאנשים להשתמש בסימנים ® CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ , CFP ו –  image003 . אישור CFP מוענק רק על ידי FPSB לאלה אשר, בנוסף להשלמת תכנית הלימודים, כמו זו המוצעת על ידי “המכללה הבינלאומית לתכנון פיננסי”, עמדו בדרישות האתיקה, הניסיון והבחינה

CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™  are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. The International School for Financial Education and Planning does not certify individuals to use the CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™  marks. CFP certification is granted only by FPSB to those persons who, in addition to completing an educational program such as the one offered by the International School for Financial Education and Planning, have met the ethics, experience and examination requirements.