וובינר בהגשת ליאת ארמי- הערכות לקראת סוף שנת מס 2018