המלצה של ארז לוי

רק בסיום הקורס ותחילת עבודתי כמתכנן פיננסי הצלחתי להבין, להכיר ולהפנים את התרומה הגדולה שלו לעבודתי ולהצלחתי.

הקורס עזר לי להבין ולאמץ את מתודת העבודה של התכנון הפיננסי על כל שלביה.

כמו כן, סייע בידי להשלים ידע בפרקים רבים על שוק ההון ובמיוחד חשיבות הקצאת הנכסים ותרומתם לתשואת המטרה ולהשגת יעדי חיו של הלקוח .

תקופת הלימודים הייתה בשבילי כור היתוך אישי שסייע לי לקבל החלטה לפעול מכאן ואילך רק כמתכנן פיננסי .

הקורס אפשר לי בגדול להמציא עצמי מחדש וליצור מחוללי צמיחה חדשים בעסק שלי , נתן לי את האומץ לגבות תשלום עבור שרות,

שהענקתי עד כה חינם ללקוחות .

ארז לוי בוגר הקורס הראשון CFP