ירון גנות

בעל 20 שנות ניסיון ניהולי, אנליטי ומקצועי בישראל ובארה”ב בתחומי ניהול הסיכונים (שוק, אשראי ותפעולי), ניהול השקעות ומערכות מידע.
לצד ניסיון ניהולי פרקטי בהקמת מערכי ניהול סיכונים בחברות ביטוח, ירון התמחה בבנייה של תוכנות אנליטיות לניהול סיכוני שוק ואשראי ובגיבוש פתרונות פרקטיים עבור לקוחות בניהול סיכונים בתיקי השקעות לטווח ארוך, כולל אופטימזציה וגידור.

תפקידים עיקריים: מנהל סיכונים ראשי ב”איילון”, מנהל סיכונים ראשי ב”מנורה” ומנהל איכות יישומים אנליטיים, Morgan Stanley CI Barra.