כמה עולה תכנון פיננסי בעולם

דן דוברי

 

כדי להשיג דברים גדולים, עלינו לא רק להגיב אלא גם לחלום, לא רק לתכנן אלא גם להאמין.

כמה עולה תכנון פיננסי בעולם

דן דוברי – אפריל 2014

שאלת העלויות בחיסכון ארוך טווח הינה שאלה שמעסיקה בהחלט את כל התעשייה ברחבי העולם והיא לא השאלה היחידה שנשאלת.

הרגולטור של דובאי (שגם מתפקד כסגן נשיא  (IOSCOאמר בכנס מקצועי של מתכננים פיננסיים בפרנקפורט, השנה: “אנו עסוקים מדי בדיון על מה מותר ומה אסור לעשות, וכמה צריך להרוויח מזה ופחות מדי עסוקים באתגר הפרישה ומה צריך ומה נכון לעשות”.

בעולם של צבירה שבו הלקוח אחראי לגורלו הפיננסי, הוא זקוק למצפן שיכין לו תוכנית ראשונית ויעקוב אחריה יחד עם איש מקצוע שנאמן עליו ודואג לאינטרסים שלו.

את התפקיד הזה ממלא “המתכנן הפיננסי המוסמך” והוא מקבל את שכר עבור העבודה שלו מהלקוח בלבד (ניתן גם לקבל את התמורה מתוך הצבירה של המוצר).

כמו כל איש מקצוע טוב שמכשיר את עצמו ורוכש מעמד מקצועי מוערך, מודל העבודה צריך להיות מציאות שבה איש המקצוע יכול לקבל הכרה לחשיבות עבודתו ולשאת באחריות לגבי מסקנות התכנון.

ולכן המקובל בעולם הוא לא רק לקבל עמלה או שכ”ט מתמשך (ongoing compensation) מהלקוח אלא לקבל תמורה על העבודה היסודית (initial compensation) שצריך לבצע שהיא מורכבת, מקצועית ובממוצע דורשת שתי פגישות ושעות רבות של אנליזה, מחקר ותשומת לב.

המקובל בעולם הוא גם לא לקשור את עבודת המעקב עם העבודה היסודית ואין להתלות זה בזה או לתת הנחות במקרה ויעשו זה וגם זה.

 

להלן טבלת השוואות מחיר עבור ייעוץ ראשוני (Initial Advice) המקובל בעולם:

מדינה ממוצע מחיר ב$ ארה”ב
1 ישראל 7,500 ש”ח
2 ארה”ב 1,681
3 אנגליה 6,476
4 אוסטרליה 2,920
5 צרפת 1,788
6 דרום אפריקה 1,774
7 הונג קונג 1,544
8 קנדה 5,615
9 ממוצע בעולם 3,356

 

הערכים שבתוכנית הראשונית שניתנים ללקוח מניסיון בינלאומי הם:

 • סקירה של המטרות הפיננסיות וקביעת סדרי עדיפויות.
 • סקירה של המצב הפיננסי העכשווי, לרבות דוח ערך נטו של המשפחה, תזרים מזומנים ואנאליזה של ניהול הסיכונים.
 • אנאליזה של קרנות פנסיה וקופות גמל (חיסכון ארוך טווח).
 • סקירה של תיק ההשקעות ויצירת אסטרטגיית הקצאת נכסים תואמת יעדי חיים.
 • יצירת אסטרטגיה לניהול פיננסי, לרבות תחזיות פיננסיות ואנאליזה.
 • השלמת תכנית לפרישה לרבות תחזיות פיננסיות ונכסים שנדרש לצבור במועד הפרישה במטרה לחיות את רמת החיים שנגדיר.
 • אבחון של ערך הנטו של המשפחה והנזילות שלה.
 • איתור אסטרטגיות מיסוי במטרה למקסם את העמדה הפיננסית.
 • הצגת תכנית בכתב. זה יכלול המלצות שמעוצבות במטרה לאפשר להשיג את היעדים הכלכליים שהגדרנו בתמיכה של סקירות פיננסיות רלוונטיות.
 • יצירת תכנית פעולה לביצוע ההמלצות.
 • הפנייה לאנשי מקצוע נוספים, בהתאם לצורך, לסייע באימפלמנטציה של התכנית.
 • עזרה בביצוע התכנית.
 • הגדרה מועדים לבחינה מחדש של התכנית (סקירה תקופתית).

 

להלן טבלת השוואות מחירים עבור ייעוץ מתמשך (Cost of ongoing advice) המקובלים בעולם (באחוזים מהצבירה של הלקוח): (בישראל זה מוענק לבנקים בלבד)

מדינה טווח התמורה (עבור ייעוץ בלבד) ממוצע
1 ישראל 0.25% – 1% 0.6%
2 ארה”ב 0.7%-1.5% 1.1%
3 אנגליה 0.5%-1% 0.75%
4 אוסטרליה 0.5%-1% 0.75%
5 צרפת 0.5% 0.5%
6 דרום אפריקה 0.5%-1% 0.75%
7 הונג קונג 1% 1%
8 קנדה 0.25%- 1.25% 0.75%
9 ממוצע בעולם 0.25%-1.5% 0.75%

 

עבור ייעוץ מתמשך שבדרך כלל כולל:

 • מיפוי כולל של מבני התיקים, עלויות, ביצועים, עריכת השוואה מול מדדי ייחוס.
 • בחינה האם באופן כללי המדיניות תואמת את המטרות שנקבעו.
 • התייחסויות לשינויים במידה וישנן, הכוונה היא לשינוי בדמי ניהול, שינוי במדיניות, שינוי של אינדיקטורים מקרו כלכליים.
 • במידה וישנן החלטות לשינויים כלשהם, סיוע בתהליך השינוי.
 • בפגישה תיערך סקירה מקיפה על ביצועי התיקים והקרנות ביחס למתחרש בשוק באותה תקופה בעל פה.
 • לפגישות ניתן להביא את נציגי הקרנות במידת האפשר.
 • מנהל תיקים שיגיע לפגישה יציג את התיק ואת עמדות בית ההשקעות בו הוא עובד, את המתרחש בשווקים ואת התחזית הצופה פני עתיד. המנהל יציע שינויים במדיניות במידה וסבור שישנם.
 • התייחסות שלנו למצב בשווקים והעלאת נקודות למחשבה בהתאם למצב בשווקים.
 • דיון וקבלת החלטות אופרטיביות על שינויים במדיניות, מתבצע כעבודת צוות ובאישור של הלקוח בלבד.