מסלולי הכשרה עם רישיון – בשיתוף האקדמיה לפיננסים BDO

האקדמיה לפיננסים-01

                                                        בשיתוף

LogoICFP

      סוכן ביטוח אלמנטרי – מסלול להוצאת רישיון – משרד האוצר

————————————————————————————————————-

      יועץ השקעות / מנהל תיקים – מסלול להוצאת רישיון – הרשות לני”ע

————————————————————————————————————-

      יועץ פנסיוני / משווק פנסיוני / סוכן ביטוח פנסיוני – מסלול להוצאת רישיון – משרד האוצר