משיכת כספים לפורש בקרן פנסיה וותיקה שבהסדר

לקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר, כללים שונים לגבי משיכת כספים בפרישה מאלה הקיימים במוצרים החדשים.

מה קורה כאשר המבוטח, אשר הגיע לגיל פרישה, נמצא  על ערש דווי ומעוניין למשוך את כל הכספים בסכום חד פעמי?  מה קורה כאשר אין לו שארים?

בואו נעשה סדר. מבוטח בקרן פנסיה ותיקה בהגיעו לגיל פרישה כחוק זכאי לקבלת קצבה לכל חייו. מסלול הפרישה לגידור הסיכון לפטירה בעת קבלת הקצבה הינו אחד בלבד הנותן מענה רק לשארים במידה ויש. המשמעות היא במקרה של ארוע פטירה לפנסיונר שאריו (בן הזוג או ילדים מתחת לגיל 21) יהיו זכאים לקבלת חלק מהפנסיה שלו, בן הזוג לכל חייו וילדים עד גיל 21.

במצבים בהם לפנסיונר אין שארים בעת יציאתו לפרישה או שנפטרו בעת קבלת הפנסיה, המשמעות היא שרק הוא יקבל את הפנסיה ולאחר מותו אף אחד.

כחלק מההתמודדות עם מגבלה זו קיימת אפשרות להיוון חלק מהקצבה. היוון הינו האפשרות לקבלת חלק מהקצבה בסכום חד פעמי. הבעיה היחידה היא שבהיוון חד פעמי קיימת חובה להשאיר לפחות קצבה בגובה שכר המינימום בקרן הפנסיה.

חוץ מהיוון משיכת כספים בקרן ותיקה שבהסדר היא אפשרית, אך מחייבת משיכת כל הכספים, אין אפשרות למשיכת חלק מהכספים ועבור היתרה לקבל קצבה.

אז אחרי שהבנו את האפשרויות מה תיעצו  ללקוח שלכם המבוטח בקרן הפנסיה הותיקה, הגיע לגיל פרישה, טרם התחיל לקבל קצבה. מצבו הרפואי בינוני עד קשה ואין לו שארים. הוא מתלבט אתכם מה הכי כדאי לו לעשות.

במקרים כאלה משיכת כספים היא אפשרות שיש לקחת בחשבון, ושימו לב אפשרות זו קיימת בחלון זמנים מאד ספציפי. בתקנון כתוב כך: “מבוטח שהחל לקבל קצבת זקנה מהקרן או שחלפו למעלה משישים ימים מחודש הזכאות הראשון שלו לקצבת זקנה או שישים ימים מהמועד בו נותקו יחסי עובד ומעביד בין המבוטח לבין המעביד האחרון שביטח אותו בקרן, לפי המועד המאוחר מביניהם, לא יהיה רשאי למשוך כספים שנצברו בחשבונו בקרן”.

חלון הזמנים הוא חודשיים בלבד מההגעה לגיל פרישה כחוק או סיום עבודה המאוחר מבינהם, ההבדל הוא בין קבלת כל הכספים לבין קבלת מס’ מועט של חודשי פנסיה אם בכלל.

מאמר מאת:

elkanit

 

 

 אלקנית עוז – מרצה בתחום הביטוח הפנסיוני