מתכנן פיננסי בעל הסמכה בינלאומית CFP

cfp1

רם אמית

במשך שנים רבות התקיימו בארץ קורסים מקצועיים שהכשירו תלמידים לקראת קבלת תואר ותעודת בוגר קורס CLU . תואר זה היה והינו הנחשב בתחום הביטוח . הנושא בתואר בידל בין סוכני הביטוח והמחזיקים בו נחשבים קבוצת עילית מקצועי.

עם חלוף השנים הפסיקו בארץ ובעולם לקיים את קורסי CLU ופחות ופחות מחזיקי תואר זה נמצאים בתעשיית הביטוח.

לא פעם הועלתה שאלה ע”י סוכני ביטוח , שהתעניינו בקורס זה והביעו רצון ללמוד, מדוע לא חוזרים ומקיימים קורס זה בארץ? התשובה לשאלה זו היא שתכניו של הקורס כבר אינם הולמים את הצרכים המשתנים של תעשיית הביטוח והפיננסים וכשם שהדינוזאורים נכחדו בעקבות אי התאמתם לאקלים המשתנה גם קורס זה נעלם.

אנו נמצאים היום בעיצומה של אבולוציה כלכלית בה אנו נדרשים יותר ויותר להתמקד בלקוח וצרכיו , במגמה למקסם את התועלות ללקוח ולדאוג להביאו בבטחה למימוש משאלותיו בגיל הפרישה. אנו נמצאים בעיצומם של הנחיות רגולטוריות שגורמות לרבים מאתנו מבוכה וקשיי הסתגלות הן מההיבט הכלכלי המתבטא בשחיקת עמלה משמעותית במוצרים הפנסיוניים והחיסכון ארוך הטווח והן בעליה משמעותית של עלויות תפעול משרד הסוכן ובד בבד הרגולציה נשכנית  ומוצאת ביטויה באכיפה ושכדי להיות  “בסדר” עלינו להפוך לממלאים טפסים שתפקידם לשקף מוצרים ותשואות ושאר נושאים שלכאורה אמורים לשקף ללקוח את המוצר המומלץ ולא בהכרח את הצורך בו ובסך הכול נהפכנו ללבלרים חסרי מנוח.

האם באמת אנו “זורמים” עם האבולוציה? התשובה שלי היא שככול הנראה לא! אנו מכירים בה אך לא משתלבים עמה וזאת מכיוון שההשתלבות מחייבת הכשרה , לימוד וקריאה נכונה של מפת הדרכים האבולוציונית מבעוד מועד.

תהליך ההתבוננות בלקוח כמרכז העשייה ייצר צורך של הבנה מעמיקה בתכנון פיננסי ובחינה מדוקדקת של צרכים , שאיפות ויכולות הלקוח במגמה  להביאו בבטחה לגיל פרישה.

מוצרי ביטוח וחיסכון ארוך טווח הם אך ורק כלים ולא כול הכלים העומדים לרשות המתכנן .

המתכנן חייב להיות מצוי בשוק ההון בעולם המורכב של המיסוי הבנה בתחום ההורשה ועוד. כדי לזהות את מידת הסיכון שהלקוח מוכן לקחת על עצמו וזו לא שאלה “סתמית” האם הלקוח אוהב סיכון ,דוחה סיכון או שמא אדיש לסיכון. זו שאלה שיש לנתחה בהתחשב בגיל הלקוח , נכסיו והתחייבויותיו ואף לברר מה הוא היה רוצה להעביר לדור ההמשך שלו.

מאמר זה לא משמש חומר לימוד אלא בא לחשוף על קצה המזלג את המשמעות והמהות שבאבולוציה וכן להציג בפני הקורא עד כמה חשובים ההכשרה והלימוד של תחום התכנון הפיננסי.

תכנון פרישה חשוב שייעשה לא יום לפני הפרישה. תכנון פרישה הוא חלק בלתי נפרד מתכנון פיננסי כולל וחשוב שייעשה שנים רבות לפני פרישה בפועל כיוון שרק כך ניתן לתכנן נכון את יעדי החיים . תכנון פיננסי הוא מהלך דינמי שללא כול ספק משתנה לאורך ציר הזמן בעקבות שינויים במקום עבודה, פיטורין או טוב יותר קידום במקום העבודה, התרחבות המשפחה. תכנון פיננסי מיועד לשכירים ועצמאים בדיוק באותה מידה.

מכאן נתן להבין שמתכננן פיננסי הוא מקצוע ותכנון פרישה הוא מקצוע והשילוב שבין המתכנן והמבצע הבלתי תלוי – סוכן הביטוח – הוא שילוב בהחלט נכון.

המתכנן הפיננסי כמוהו כבעלי מקצוע חופשי אחר מוצא את פרנסתו העיקרית משכר טרחה בגין התכנון הפיננסי ולכן שומר על אובייקטיביות מרבית באשר למוצרים המומלצים על ידו

וללא תלות כלכלית מכרעת בשברירי דמי הניהול שמקבל מהיצרנים.

אסכם ואומר שההסמכה הבינלאומית בתכנון פיננסי CFP  היא בעצם ההסמכה המחליפה את ה CLU ותורמת תרומה משמעותית לתדמית הסוכן ומיצובו כבעל מקצוע איכותי. “סוכן ביטוח ומתכנן פיננסי מוסמך” ממקם את הסוכן הביטוח בגלריית המקצועות החופשיים הזכאים לדרוש ולקבל שכר בגין עמלם.

חשוב להדגיש שמאחר שהטיפול בלקוח הוא טיפול מתמשך שכן כול מפגש שעניינו עדכון התכנון המקורי והתאמת הצרכים למצב חדש כמוהו כתכנון חדש מאפשר גביית שכר טרחה על בסיס מתמשך.