קורס: צבעי הכסף הפנסיוני

רקע כללי:

הבנת מגוון הצבעים הפנסיוניים (פיצויים, הוני, קצבה) לסוגיהם והשילובים הנכונים ביניהם הינו אחד התהליכים המורכבים והמשמעותיים בתכנון נכון ואיכותי במהלך שנות העבודה ובתכנון ארוך טווח לפרישה.

השונות והנבדלות בין הצבעים הפנסיוניים הכוללת חוקי הפקדה, מוצרים, מיסוי ורגולציה. התאמתם של מוצרים אלו לצורכי הפרט הן במישור האישי, והן במישור הפנסיוני / הפיננסי, מחייבת הבנה מעמיקה  ומעקב מתמיד, לצורך קיום של חיים בכבוד לאורך כל שנות הפנסיה.

ניתוח הצבעים, הבנת היתרונות ונקודות החולשה של כל אחד מהצבעים, יחד עם הבנת המוצרים, חוקיות ההפקדה המיסוי ודרישות רגולטוריות, יביא את יכולות הסוכן / מתכנן הפרישה לרמה גבוה יותר אשר בכך יוכל לתת ערך מוסף משמעותי ללקוחותיו ולעצמו באופן אישי.  

התאמת הצבעים ושילובי התאמה נכונים, יביאו את הפורש לחיים איכותיים יותר בזמן פרישתו מעבודה.

 

קהל יעד:

 • סוכני ביטוח
 • מתכנני פרישה
 • מנהלים ועובדים בכירים מהתחום הפנסיוני מהבנקים, חברות הביטוח, בתי השקעות, מנהלי הסדר וסוכנויות הביטוח הגדולות

 

מטרת הקורס:

לחשוף את הלומדים למורכבות צבעי הכסף (פיצויים, הוני, פרישה), היתרונות ונקודות החולשה של כל צבע. להקנות ידע מעמיק בכל אחד מהתחומים הבאים לידי ביטוי בניתוח הצבעים והמוצרים ולספק כלים מקצועיים שיאפשרו הבנה מעמיקה ומתן מענה איכותי, בכל סוגיית הצבעים והמוצרים הפנסיוניים והשילובים הנכונים ביניהם.

בשוק תחרותי בו קיימים סוכני ביטוח ומתכנני פרישה רבים, הערך המוסף ללקוח יוצר בידול וייחודיות. ההבנה וההתמקצעות בתחומי עומק יכולה להביא הערכה מקצועית של הלקוח ובכך גם תמחור שונה ושימור ללקוח.

הבנת צבעי הכסף השונים, המוצרים והבנת כללי המיסוי (משיכות, הפקדות, שילוב וכו’) יכולה ליצור ערך סינרגטי גדול מסכום חלקיו

יתרונות:

הקניית ידע מקצועי ויישומי בניתוח הצבעים הפנסיוניים השונים.
הבנת היתרונות ונקודות החולשה של כל אחד מהצבעים הפנסיוניים השונים
הבנת המוצרים, חוקיות ההפקדה, המיסוי ודרישות הרגולציה והתאמתם לצורכי הפרט ברמה האופטימלית ככל שניתן.
הקנית יכולת ניתוח שילובים בין המוצרים השונים 

רשמית נושאים מפורטת:

 • צבע כספי הפיצויים, משמעות כספים אלו ועבודה נכונה איתם
 • צבע הכספים ההוניים, משמעות כספים אלו ועבודה נכונה איתם
 • צבע הכספים הקצבתיים, משמעות כספים אלו ועבודה נכונה איתם
 • הכנה לתכנון פרישה מושכל
 • גידור סיכונים
 • ניתוח נכסים (פנסיוניים, פיננסיים, נדל”ן)
 • התאמת צרכים, רצונות, נכסים ויכולות
 • case studies

 

משך הלימודים:

11 מפגשים בני  5 שעות בשעות הבוקר. סה”כ כ-55 שעות.

 

תעודה:

תעודה “מתכנן בפרישה” מטעם המכללה הבינלאומית לחינוך ותכנון פיננסי