שאלות נפוצות על תכנון פיננסי

15805537142_5b1d4727ce_o

מהו תפקידו של המתכנן הפיננסי?

מתכנן פיננסי מוסמך הוא איש מקצוע המבצע תהליך עבודה של בניית אסטרטגיות עבור משפחות, לניהול ענייניהם הפיננסים במטרה להגשים יעדי חיים לפי מתודה אקדמית בינלאומית מקובלת.

מהו ההבדל בין מתכנן פיננסי ובין משווק פנסיוני או יועץ השקעות?

תכנון פיננסי הינו אבולוציה בתחום הפיננסי – פנסיוני. מאיש מקצוע שמוכר מוצרי הגנה, השקעות ומוצרי פרישה ללקוחות, לאיש מקצוע שעוזר ללקוחות להשיג יעדי חיים כגון פרישה בכבוד באמצעות ידע רחב ויכולות מוכחות בתחום:

 1. הבנה של המצב הפיננסי העכשווי של הלקוח, לרבות דוח ערך נטו של המשפחה, תזרים מזומנים לכל החיים ותחזיות עתידיות של הכנסות והוצאות.
 2. הבנה של המטרות הפיננסיות ויעדי החיים של לקוחות – ייעוד לכל מטרה, משאבים של המשפחה וקביעת תשואות מטרה.
 3. אבחון של ערך הנטו של המשפחה והנזילות שלו.
 4. קביעת סדרי עדיפויות.
 5. אנאליזה של נכסי המשפחה לרבות קרנות פנסיה וקופות גמל (חיסכון ארוך טווח), חסכונות, תיקי ניירות ערך, קרנות נאמנות, נכסים אלטרנטיביים, נדל”ן ועוד.
 6. לימוד של הקצאת הנכסים הקיימת של המשפחה ויצירת אסטרטגיה מוצעת של הקצאת נכסים חלופית תואמת יעדי חיים. (בקבוצות נכסים לדוגמא כמה מניות וכמה אג”ח ולא איזה מניות ואיזה אג”ח).
 7. יצירת אסטרטגיה לניהול הפיננסי, לרבות תחזיות פיננסיות ואנאליזה.
 8. השלמת תכנית לפרישה לרבות תחזיות פיננסיות ונכסים שנדרש לצבור במועד הפרישה במטרה לחיות את רמת החיים שנגדיר. כאן חשוב להבין שהפיתרון הפנסיוני של מחר יהיה מורכב לא רק מקרן פנסיה טובה אלא מיצירת זרמי הכנסות ממקורות שונים שמטרתם לוודא את ההישרדות הכלכלית של משפחה. (sustainability of families).
 9. איתור אסטרטגיות מיסוי במטרה למקסם את העמדה הפיננסית.
 10. הצגת תכנית בכתב שתסקור לפרטיה תוכנית פעולה. זה יכלול המלצות שמעוצבות במטרה לאפשר למשפחות להשיג את היעדים הכלכליים שהגדירו בתמיכה של סקירות פיננסיות רלוונטיות.
 11. יצירת תכנית פעולה לביצוע ההמלצות. (ביצוע באמצעות בעלי רישיון בלבד בתמיכה של אנשי מקצוע רלוונטיים).
 12. הפנייה לאנשי מקצוע נוספים, בהתאם לצורך, לסייע באימפלמנטציה של התכנית.
 13. עזרה בביצוע התכנית.
 14. הגדרה מועדים לבחינה מחדש של התכנית (סקירה תקופתית).

 

מי אמור לממן את שכרו של המתכנן הפיננסי?

גם היום הלקוח מממן את השכר של אנשי המקצוע באמצעות דמי ניהול שמשלם הלקוח לבית ההשקעות או חברת הביטוח.

קיימת בעולם מגמה שבה ערוצי ההפצה והייעוץ מעוניינים ליישר את האינטרסים שלהם עם האינטרסים של לקוחות ולכן הם מפרידים בין דמי הניהול שלהם (שכ”ט) ולקבל את התמורה לעבודה שלהם מהלקוח בלבד.

מהי ההכשרה הנדרשת ממתכנן פיננסי?

כל הלומדים תכנון פיננסי השלימו ומשלימים תוכנית לימודים במהלך שנתיים שבה מתמחים בכל הדיסציפלינות של המציאות הכלכלית של משפחות במרחב גדול של פעילות פיננסית לרבות ניהול פיננסי של משפחות, ניהול נכסים, ניהול סיכונים, תכנון מס, תכנון פרישה, תכנון עיזבון והעברת נכסים בין דורית. (Estate Planning). הקורס מביט על המציאות של הלקוח בארץ וגם בעולם (לבעלי נכסים או אזרחויות בחו”ל).

האם קיימת רגולאציה הקובעת מי יכול לעסוק בתחום?

מתכנן פיננסי נדרש לעבוד בכל מדינה כחוק ופועל כדי שהמקצוע תכנון פיננסי יקבל הכרה אקדמית וסטטוטורית כגון רו”ח או עו”ד. במדינות רבות בעולם יש מגמה בה המושג “מתכנן פיננסי” הוא ממותג (Enshrined) בחוק ורק מי שלמד את המקצוע באופן מוכח, עבר מבחנים שמוכיחים שיש לו את המיומנויות, ידע מקצועי, אימץ קוד אתי וסטנדרטים מקצועיים, חובת לימודי המשך ומשתייך לארגון  מקצועי שמפקח עליו.

אין מניעה חוקית ממתכנן פיננסי לקבל שכר עבודה עבור ביצוע “עבודת התכנון” אך בזמן יישום התוכנית יש להקפיד שכל מרכיב בתוכנית יבוצע באמצעות איש מקצוע מורשה.

בעולם, פועל המתכנן הפיננסי כמנהל מערכת היחסים עם הלקוח ופועל כחלק מצוות רחב שתומך בו כגון אנליסט פיננסי, יועץ השקעות, יועץ מס, עורך דין ועוד.