תכנון פיננסי בשלבים שונים של מחזור החיים

התכנון הפיננסי  הינו כלי כלכלי חיוני וחשוב מאין כמותו בשלבי החיים השונים של האדם, המשפחה והעסק.

לצערנו השיח בקרב יועצים, מתכננים פיננסים ובעלי מקצוע בתחומים נושקים, עודנו כי תכנון פיננסי הינו שירות המתאים רק לאוכלוסיות הקרובות לגילאי הפרישה או לכאלו שאחרי פרישה; מדובר באמירה שגויה המונעת מלקוחותיהם שליטה נכונה וממצה  במצבם הכלכלי לאורך חייהם, מגיל עבודה ועד 120.

על מנת להסביר ולאשש את הטענה, התייחסנו לחלוקה מוכרת של חיי האדם לשלושה שלבים עיקריים, תוך הדגשת תפקידו של המתכנן בכל אחד מהשלבים הללו:

 

שלב צבירת ההון, שלב שמירת ההון ושלב צריכת ההון

שלב צבירת ההון: מתחיל ברגע בו אדם פותח בקריירה המקצועית שלו, ובמקביל מתחיל בבניית התא המשפחתי. על פי רוב ימצאו בו אנשים בן גילאי 30-45. שלב זה מעמיד אתגרים פיננסים מורכבים בדמות הוצאות הגבוהות מההכנסות, חובות נגררים, אי מיצוי כושר השתכרות, מעבר בן עבודות וחשיפה גבוהה לסיכונים כדוגמת מוות, אבטלה, חולי וכו’.

תפקידו של המתכנן הפיננסי, בשלב זה, הוא להתרכז בבניית אסטרטגיה ליצירת חיסכון לטווח בינוני וארוך טווח לדוגמה: ניהול נכון של כספי הפנסיה, הגמל וההשתלמות, תכנון נכון של נטילת הלוואות ורכישת דירה, ניהול סיכונים משפחתי, בניית קרן למצבי חירום וכו’

 

שלב שמירת ההון: שלב זה מתאפיין בדרך כלל בטווח הגילאי של 45-65, זהו השלב בו אדם הגיע על פי רוב לשיא כושר ההשתכרות שלו ועליו להתחיל לדאוג לתנאי פרישתו לגמלאות. שנים אלו מתאפיינות בניהול של ההון שנצבר.

תפקידו של המתכנן הפיננסי בשלב זה הוא משמעותי במיוחד, על המתכנן לתכנן נכון  את ניהול ההון של החוסך מבחינת מקורות הפרישה, בחינת השקעות בהתאם למטרות החיים, בחינת גידור סיכוני בריאות ועוד.

 

שלב צריכת ההון: זוהי הנקודה בה אדם הופך להיות מיצרן הון לצרכן שלו. תחילתו של שלב זה לרוב היא עם היציאה לגמלאות, בתום תקופת העבודה ורגע לפני הפרישה. עיקר האתגרים הפיננסים נעוצים בתכנון שנות הפרישה של האדם, כיצד לממש את נכסיו, באיזה אופן ובאיזה עדיפות, כיצד לנהל נכון את הכספים אותם צבר כל חייו תוך התייחסות להעברת הון בין דורית יעילה.

תפקידו של המתכנן הפיננסי בשלב זה הוא להבטיח את מימוש הנכסים באופן המיטבי כך שהאדם יוכל לקיים את פרישתו בצורה הטובה ביותר על פי רצונותיו ותכוניותיו כל זאת, לצד הערכות למקרי קיצון לצד שימור ההון המשפחתי בצורה מיטבית.

 

כאשר תכנון פיננסי חל לאורך כל חייו של אדם ניתן להבטיח הימנעות מטעויות פיננסיות בגיל צעיר אשר יכולות להיות בעלות משקל מכריע בשנות בגרותו ואף להבטיח את הישרדותו הכלכלית של התא המשפחתי לאורך החיים בימי שגרה ובמקרי קיצון.